Ivan Martí

Ivan Martí

DIPUTAT DELEGAT D’ INFORMÀTICA I DESENROTLLAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (Partit Judicial d'Alzira)