Des del grup de Compromís a la Diputació de València continuem treballant en positiu pels drets laborals i el benestar dels treballadors i treballadores, malgrat que de vegades no comptem amb el suport del PP, el grup majoritari del ple.

En aquest cas, l’èxit ha estat del 50%. La part positiva és que a instancies de Compromís, el Ple ha aprovat una moció per a instar a la Secretària d’Estat d’avançar l’edat de jubilació de la policia local i autonòmica.

La part negativa és que, la moció que vam presentar per a reclamar el retorn de l’IVA del 21% al 8% en el sector de la perruqueria i la imatge personal, es va votar a favor pels grups de la oposició i en contra del PP.

A hores d’ara, ja s’han tancat més de 400 gabinets d’estètica i perruqueria i s’han produït 2500 acomiadaments al País Valencià. Sobretot, cal tindre present que aquest sector, el 86% de les empleades son dones i majoritàriament en règim autònom.

Aquesta és la senda de la recuperació econòmica del Govern Central? Des de Compromís seguirem presentant iniciatives per tal de pal·liar el càstig al que l’administració sotmet a aquest i altres sectors productius.