El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, s’ha reunit hui amb diversos representants del Ministeri d’Agricultura i Desenvolupament Nacional d’Hongria per a conèixer els avanços del projecte europeu Ecovitrum, coordinat pel Servei de Medi ambient de la Diputació de València.
Ecovitrum aporta solucions a més de 40.000 televisors i monitors a l’any que es transformen en matèries primeres per a la indústria ceràmica, concretament en els esmalts dels taulells. Josep Bort ha destacat que aquest projecte “ha permès posar en contacte a les parts interessades per a aconseguir que cada any més de 40.000 equips considerats residus en l’actualitat siguen transformats en matèries primeres de gran qualitat, aconseguint amb açò el doble objectiu de minimitzar l’ús dels abocadors i millorar el funcionament dels ecoparques”. Ecovitrum és un dels projectes mediambientals més innovadors en la gestió de residus electrònics i transformació en nous materials. El projecte Ecovitrum va ser seleccionat per la Comissió Europea com un dels sis millors projectes de caràcter ambiental en tota Europa, obtenint el premi “Best of the Best” LIFE Medi ambient 2013, de manera que va accedir a un finançament europeu amb un pressupost de dos milions d’euros per a la seua execució durant els anys 2009 a 2012. Aquesta visita també ha permès establir contactes amb altres regions de la UE para futurs projectes. El diputat Bort ha assegurat que aquestes iniciatives “estableixen les bases d’una nova forma de col·laborar entre l’administració local, en la qual aquesta participa juntament amb altres organismes públics i privats per a obtenir finançament europeu que repercutisca positivament en el medi ambient dels nostres municipis”. Origen del projecte Ecovitrum

L’any 2008, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de València va detectar el gran volum de televisors i monitors de tecnologia de tub de raig catòdic que s’acumulaven en els ecoparques de la província. Posteriorment va comprovar que el principal component d’aquest residu, el vidre, no disposava d’eixides en el mercat ni hi havia una tecnologia adequada per a tractar-ho, per la qual cosa estaven sent dipositats en abocadors. Davant aquesta problemàtica ambiental, es va crear un grup de treball format per set socis en els quals es troben representants de totes les parts interessades en la gestió d’aquests residus, com són els sistemes integrats de gestió de residus elèctrics, empreses fabricadores de components ceràmics, ajuntaments, l’Institut Tecnològic de la Construcció i la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. Ecovitrum fa front a una problemàtica ambiental comuna en tots els països de la Unió Europea com és la correcta gestió dels residus elèctrics i electrònics oferint solucions innovadores capaces de valorizar material els residus i evitar el seu dipòsit en abocador. Resultats d’Ecovitrum

El projecte Ecovitrum és una iniciativa pública única a Europa que ha permès conjuminar els esforços de l’administració i l’empresa privada, aconseguint transformar el que abans era considerat com un residu en recurs de gran qualitat. Des de l’any 2010 s’ha aconseguit gestionar més de 420.000 televisors i monitors fora d’ús des de, la qual cosa ha suposat el reciclatge d’un total de 8.500 tones de vidres d’aquests aparells. A més, s’han millorat els sistemes de seguretat i magatzematge de residus en els ecoparques de la província, gràcies al disseny i implantació de contenidors pilot, aconseguint que els residus allí dipositats arriben a les plantes de tractament en un estat òptim perquè puguen ser descontaminados i reciclats tots els seus components Finalment, quant a sensibilització ambiental, la Diputació de València ha dut a terme una campanya de conscienciació ambiental que s’ha desenvolupat en un total de 20 centres escolars per a un total de 6.500 alumnes. L’objectiu de la mateixa ha sigut ensenyar als més xicotets la importància de reciclatge dels residus i els mitjans dels quals disposen en els seus municipis per a poder reciclar aquests aparells.