L’auditoria externa encarregada per Divalterra ha confirmat que els pagaments realitzats a l’advocada encarregada de la personació de l’empresa de la Diputació de Valencia en el Cas Taula, “corresponen” amb els serveis prestats i que compleixen amb la normativa de contractació administrativa. L’auditoria, encarregada a la consultora RSM Spain davant els dubtes que s’havien originat respecte a si els pagaments corresponien a la tasca feta, constaten que els treballs abonats per Divalterra s’ajusten a la tasca realitzada per la lletrada en els tres fronts judicials en que representa a l’empresa.

L’auditoria, analitzada este dimecres durant la reunió entre el president i la vicepresidenta de la Diputació, repassa els tres contractes que Divalterra manté amb l’advocada Emma Ramón. Dos d’ells corresponen a acusacions davant el jutjat d’instrucció número 9 de València contra l’anterior director-gerent Marcos Benavent, i en el jutjat número 6 de València, a resultes d’una querella per estafa i falsedat documental contra un empresari. Per estos treballs l’advocada hauria percebut fins data de hui 7.632 euros i 12.402 euros, respectivament.

Pel que fa a la personació en el Cas Taula, l’advocada Emma Ramón va signar un contracte d’assessorament jurídic i assistència lletrada per import de 60.000 euros per un any, que expira el proper 4 de gener, després d’un procés contractació en el qual la seua oferta fou la més avantatjosa de les presentades. Fins la data d’avui, la lletrada ha percebut 44.329,20 euros per la tasca prèvia realitzada que ha conduït a la personació de l’empresa com acusació particular en la causa que se segueix al jutjat número 18 de València contra l’ex director gerent d’Imelsa, Marcos Benavent.

Per altra banda, durant la mateixa reunió, per part de la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, s’ha traslladat el malestar pel contingut de l’auditoria interna exposada en el darrer Consell d’Administració de Divalterra. En aquest informe es posava de manifest una fragmentació de contractes de publicitat per part d’un dels gerents de l’empresa pública, Víctor Sahuquillo. Aquesta fragmentació, encara que no vulnera la legalitat, sí que va en contra dels acords del propi Consell pel que fa al model de cogerència pactat per a Divalterra, ja que un dels gerents va realitzar despeses que haurien d’haver requerit la signatura dels dos gerents. També ha traslladat a Presidència la preocupació per les dietes acumulades per aquest mateix gerent i pels conceptes que hi apareixen, per entendre que no s’ajusten als criteris d’austeritat que han de regir les actuacions dels càrrecs públics i de confiança de la institució.

Davant d’aquests fets, i atenent al compromís ètic que és consubstancial amb el govern de la Diputació, així com al Pacte del Botànic, per part del President, Jorge Rodríguez, s’ha assegurat que es traslladarà a aquest gerent, en ser càrrec de confiança de Presidència, unes directius clares per tal d’evitar que fets així es puguen tornar a repetir. Des de Presidència i Vicepresidència s’ha coincidit en què el model de cogerència s’ha de basar en la coresponsabilitat solidària dels dos gerents de l’empresa pública, de manera que s’avance en una gestió eficaç i transparent. De fet, aquest model està permetent un grau de transparència i de rendiment de comptes mai conegut a l’empresa pública de la Diputació i que estan convençuts que si s’haguera aplicat pels anteriors gestors no s’haguera arribat a la situació judicial en què es troba envoltada l’empresa.

Tant Jorge Rodríguez com Maria Josep Amigó s’han mostrat “satisfets” pel resultat de l’auditoria externa que constata que tant els contractes com els pagaments a l’advocada Emma Ramón es realitzaren conforme a la legalitat i que s’hagen dissipat els dubtes que havien sorgit. Pel que fa a les incidències detectades a l’auditoria interna, han destacat la necessitat de corregir determinades maneres de funcionar que van en contra de l’esperit i de la lletra de l’acord de govern, tot i que estan convençuts que la tasca realitzada fins ara a l’empresa Divalterra acabarà donant els fruits desitjats.