El diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, ha mantingut una primera presa de contacte amb representants de l’ONG Atelier amb el propòsit de conèixer el treball que realitza en cooperació internacional per al desenvolupament, a més de sol·licitar la col·laboració de la Diputació de València en els projectes que duu a terme a Amèrica Llatina.

La portaveu de l’organització valenciana, Consuelo Vidal Hernandis, ha explicat els programes de cooperació que realitzen conjuntament amb organitzacions de països d’Amèrica Llatina. Els seus camps d’actuació són els problemes i perspectives de les dones, el desenvolupament sostenible, el respecte del medi ambient, el desenvolupament de l’economia productiva, el cooperativisme i el respecte dels Drets Humans.

Més de 30 anys de lluita pels drets humans

Atelier és una organització no governamental, creada a València en 1989, dedicada a la cooperació internacional a Amèrica Llatina. A més dels seus projectes per al desenvolupament, l’entitat duu a terme programes de cooperació conjuntament amb organitzacions de països del continent llatinoamericà.

En el seu treball en educació al desenvolupament, disposa de programes de caràcter permanent, serveis d’informació i documentació, formació i producció de materials que tracten sobre les cultures dels països del sud, la situació de les dones en aquests països, la cooperació al desenvolupament i programes d’acció front la violència contra les dones.

Respecte a la investigació, Atelier ha treballat en la cerca de noves alternatives de finançament de projectes de desenvolupament i en la creació de productes de finançament solidari.