La Diputació de València ha incorporat a un total de set nous auxiliars d’informació a partir de la borsa de treball constituïda per la mateixa corporació provincial per a aquesta finalitat, la funció dels quals serà prestar els serveis d’atenció telefònica i telemàtica a la ciutadania, tant en matèria de gestió tributària com d’informació general.

La incorporació d’aquest nou personal laboral s’emmarca dintre de la política de reversió de serveis fins ara externalitzats que està portant a terme la Diputació de València, amb l’objectiu de controlar-ne directament la gestió i «garantir una ocupació de major qualitat, amb més garanties i un millor servei d’atenció a la ciutadania», ha explicat el diputat de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica, Ivan Martí. Amb l’arribada d’aquests nous treballadors «aconseguim incrementar el nombre d’operadors, reduir els temps d’espera i millorar la qualitat del servei mitjançant la recuperació de la gestió i la fi de l’externalització», ha ressaltat el diputat.

Ivan Martí també ha explicat que el propòsit de l’àrea que dirigeix radica en «aconseguir aplegar a la gent a través de tots els canals» –mitjans telemàtics, xarxes socials, atenció telefònica i presencial– a més de  «donar una resposta ràpida i fàcil a les necessitats de la ciutadania», ha apuntat.

Com ha exposat Ivan Martí, en els darrers anys, la Diputació ha practicat un gran nombre d’externalitzacions de serveis mitjançant contractes i assistències tècniques, moltes vegades amb la coartada de la falta de personal i la suposada impossibilitat de prestar aquests mateixos serveis directament. Ara s’està desenvolupant el procés invers, i ja s’han donat alguns passos en aquesta direcció. El concret, els beneficiaris de la borsa s’encarregaran de dos serveis que fins ara estaven contractats a empreses externes: el d’informació general, anomenat La Batlia Respon, i el d’informació tributària.

El responsable de l’Àrea de Modernització ha aprofitat l’ocasió per a visitar les instal·lacions des d’on es presten aquests serveis, ubicades a l’Institut Valencià d’Audiofonologia (IVAF) de la Diputació de València, on també s’han escomès diferents tasques d’adequació, renovació i reforma de les dependències i de l’entorn laboral.

Un procés amb 1.900 aspirants

Un total de 1.900 persones es varen presentar a l’examen per formar part  d’aquesta borsa de treball de 50 auxiliars d’informació, convocada per part de la Diputació de València.

Com en les borses convocades amb anterioritat, el procés de selecció va tenir dues fases: la primera va consistir en resoldre per escrit una sèrie de qüestions de caràcter pràctic; i la segona, de baremació de mèrits. Per a la constitució de la borsa també s’ha tingut en compte el fet d’haver ocupat llocs de treball relacionats amb la informació i l’atenció a l’usuari, haver fet cursos de formació i perfeccionament, així com el coneixement d’idiomes.