La vicepresidenta de la Diputació de València, Mª Josep Amigó, s’ha reunit amb Ferran Puchades, secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats públiques; Eva Coscollà, directora general de Funcions Públiques; i José Ruiz, diputat d’Administració General, amb l’objectiu de fer palesa l’adhesió de la corporació provincial al conveni marc que pretén afavorir la mobilitat interadministrativa per a de les empleades públiques víctimes de violència de gènere i el protocol d’actuació en l’Administració de la Generalitat Valenciana.

La vicepresidenta ha incidit en que “les administracions públiques no podem ser alienes a la violència de gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants als drets fonamentals. Per això tenim que adoptar mesures globals que contribueixen a una protecció més efectiva que permeta compatibilitzar la vida professional de les persones afectades”.

Per la seua part, Ferran Puchades ha destacat “la bona predisposició mostrada per la Diputació per a lluitar contra la violència masclista”. A més ha subratllat que la Comunitat Valenciana “és la primera comunitat autònoma en posar en marxa aquest sistema”.

Segons aquest conveni les víctimes de violència de gènere que treballen per a l’administració podran demanar el trasllat a altra administració per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l’assistència social integral. En aquest cas, el trasllat serà a un lloc de treball que tinga les mateixes característiques que l’original i sempre preservant el seu anonimat i el de les seues famílies.