El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha intervingut a la taula “Polítiques estructurals de paisatge: De la planificació estratègica al paisatge local” d’Iberflora, esdeveniment celebrat a Fira València. A aquesta taula també han intervingut Josep Lluis Ferrando Calatayud, Director general d’ordenació del territori, urbanisme i paisatges de la Generalitat Valenciana i Antoni Marzo Pastor, Director general de medi natural i d’avaluació ambiental de la Generalitat Valenciana.

A aquesta intervenció Bort ha remarcat que “la definició de la infraestructura Verda deu ser prèvia a la planificació de les noves demandes de sòl i ha d’abastar totes les escales del territori”.

A més el diputat ha emfatitzat que a nivell local a l’hora de redactar el Pla d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, els municipis tenen “l’obligació de fer un Estudi de Paisatge del seu terme municipal i una de les principals parts d’aquest estudi és la definició de la Infraestructura Verda Municipal”.

Parlant del treball de la Diputació juntament amb els municipis, Bort ha mencionat que tot i que normalment la Diputació treballa a escala municipal en determinats projectes es pot col·laborar amb diversos ajuntaments per treballar a escala supramunicipal.

Quin treball fa la Diputació actualment?

Durant aquesta intervenció el diputat ha mencionat que a escala supramunicipal “estem treballant en alguns elements vertebradors com l’eix fluvial del Carraixet que pot unit la mar amb el Parc Natural de la Calderona o la Ruta de l’Aigua junt amb la Sèquia Reial del Xúquer, que pot unir diverses comarques entre sí”.

Pel que fa a l’escala municipal Bort ha remarcat que és “indispensable delimitar la Infraestructura Verda”, la qual haurà de ser prèvia a qualsevol plantejament d’un nou desenvolupament urbanístic.

Noves iniciatives

Les noves iniciatives de la Diputació per a la Infraestructura Verda són els Plans de Verd Urbà Sostenible (PVUS). Aquests plans son una mesura que té com a objectiu, segons el diputat, “millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir de l’increment del verd als municipis i la seua transformació i gestió cap a la sostenibilitat”.

Sobre els PVUS ha mencionat que: “Pot ser una fulla de ruta municipal per a la Infraestructura Verd urbana que permetrà als ajuntaments introduir criteris de sostenibilitat i eficiència”

Per a concloure la seua intervenció Bort ha remarcat: “Volem que els municipis tinguen un verd urbà que els identifique, que parle d’ells i a més siga ric, divers, biodivers i sostenible”.