Durant el present exercici 2017 el Museu Valencià d’Etnologia ha constituït la Xarxa de Museus Etnològics Locals, un projecte de cooperació intermunicipal coordinat des d’aquest museu de la Diputació de València i dirigit a recolzar els projectes museístics relacionats amb la cultura tradicional dels municipis de les comarques valencianes.

Amb aquest propòsit, s’ha habilitat una línia de cooperació econòmica per valor de 70.000 euros, mitjançant la qual s’ha donat cobertura a un total de 25 projectes locals destinats a la realització d’activitats didàctiques, producció d’exposicions, edicions o actes de dinamització cultural, entre d’altres.

En concret, s’han portat a terme més d’onze assessoraments a museus locals, i dues intervencions en la producció d’exposicions: la reobertura del Museo Etnológico de Alpuente, amb una renovació completa de l’exposició permanent; i la modificació de la senyalització del museu Moli de l’Aigua de Quartell.

Al Museo Etnológico de Alpuente s’han invertit 25.000 euros aportats entre el Museu Valencià d’Etnologia i l’Ajuntament d’aquesta localitat de la Serrania. L’espai és una mostra del treball col·lectiu i comunitari per a millorar les condicions de vida de la zona. Aquest esperit s’ha plasmat en la nova museografia del centre expositiu, la qual ha pretès reflectir les bases d’ajuda mútua d’aquesta societat rural. A més, el museu també mostra els espais i les festes col·lectives del municipi i pretén convertir-se en un nucli de dinamització cultural.

D’altra banda, en el Molí de l’Aigua de Quartell s’ha realitzat un treball de modificació de la mostra permanent amb canvis i modernitzacions de plafons informatius, cartel·les, senyalització i modificació de vitrines. El projecte esta valorat en 3.000 euros, aportats per l’Ajuntament de Quartell i el mateix Museu Valencià d’Etnologia.

Aquest treball realitzat per l’àrea de territori del museu de la Diputació s’ha completat amb la VI Jornada formativa de Museus Locals, celebrada a Potries durant el passat mes de març. Durant aquesta trobada –en la qual participaren prop de 80 assistents entre tècnics de museus locals, professionals de la museologia i estudiants– s’abordà el paper del patrimoni en el desenvolupament local i comptà amb les intervencions de tècnics de l’ajuntament de Potries, la Universidad de Sevilla i la Universitat de la Sorbona (París).

Formació i cooperació

La Xarxa de Museus Etnològics Locals és un projecte que naix amb la intenció de propiciar l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, així com engegar propostes de formació i reciclatge professional, que permeten contribuir a millorar les competències professionals del personal d’aquests museus.

De la mateixa manera, es persegueix fomentar la cooperació entre els museus etnològics, de manera que es puguen optimitzar els recursos disponibles mitjançant polítiques d’intercanvi, coproducció d’exposicions i  creació de circuits d’exhibició. A més de millorar els sistemes de difusió i comunicació, creant espais compartits on es puguen difondre les diferents activitats de forma conjunta.