La rehabilitació i millora de les condicions del paratge natural ‘Les Salines’, al municipi de Manuel, i de l’espai natural del riu Barxeta, a la localitat homònima de La Costera, ja són una realitat gràcies a les intervencions que s’han dut a terme amb els fons de la Diputació. El diputat Josep Bort, responsable de Medi Ambient, i els alcaldes de Manuel i Barxeta, Josep Antoni Pastor i Vicent Mahiques respectivament, han visitat aquests espais per conèixer les millores aconseguides en aquests dos Paratges Naturals Municipals.

El diputat Josep Bort ha destacat que “aquestes intervencions posen en valor el patrimoni natural dels dos municipis i serveixen per recuperar i rehabilitar dos paratges naturals que destaquen per la presència d’espècies endèmiques i que, malauradament, han estat massa temps sense rebre l’atenció que mereixien”.

Les intervencions que s’han realitzat en aquests dos espais naturals han comptat amb una inversió total de 67.500 euros per part de la corporació provincial a través del Programa de Paratges Naturals que desenvolupa l’àrea de Medi Ambient. Aquests fons suposen el 90% del cost global de les dues intervencions.

Les millores al paratge ‘Les Salines’ de Manuel

El projecte per a l’adequació de l’explanada i dels accessos del Paratge Natural Municipal de ‘Les Salienes’, al terme municipal de Manuel, ha comptat amb la inversió de 34.400 euros del Programa de Paratges Naturals de la Diputació. Per la seua banda, el consistori de Manuel ha invertit 3.400 euros en aquestes obres, el 10% del global invertit.

Amb aquesta intervenció, ‘Les Salines’ han recuperat també un ullal que havia sigut soterrat durant l’època en que l’espai havia sigut propietat del Ministeri de Defensa, i s’han millorat els accessos al paratge des de la carretera CV-41. A més, la terra extreta de l’ullal s’ha utilitzat per cobrir una antiga piscina ruïnosa de les anteriors instal·lacions militars.

Les obres també han servit per incrementar la capacitat de desguàs dels diferents accessos a través de la neteja de les cunetes i de les conduccions pluvials per evitar l’embassament de les entrades al paratge. Així mateix, l’actuació ha inclòs la plantació d’arbres a l’explanada i s’han reposat les proteccions dels exemplars de Limonium mansaneatianum, una espècie endèmica protegida.

El condicionament del paratge del riu Barxeta

Al Paratge Natural del Riu Barxeta s’han realitzat diverses tasques per recuperar l’entorn del tram mig i baix del riu amb una inversió de 33.100 euros dins del Programa de Paratges Naturals que desenvolupa l’àrea de Medi Ambient de la corporació provincial. L’ajuntament de Barxeta ha destinat 3.300 euros per a l’execució d’aquestes obres, el 10% del total invertit.

Amb la neteja, desbrossament i retirada dels materials dipositats a les vores per les avingudes d’aigua i d’espècies invasores, aquest espai ha passat de trobar-se en un estat de quasi abandonament a un molt més atractiu i segur. L’entorn, a més, ha sigut reforestat amb diversos exemplars d’espècies autòctones com els salzes Salix atrocinerea, Salix eleagnos i Salix purpurea; xops com els Populus nigra i Populus alba; els freixes Fraxinus angustifolia i Fraxinus ornus; om del tipus Ulmus minor; lliris grocs (Iris pseudacorus); i també violetes comuns (Viola odorata).