Els municipis de Macastre i Yátova, a la comarca de La Foia de Bunyol, han adequat una zona de talussos i un espai degradat gràcies als programes de Riscs Geològics i d’Espais Degradats que desenvolupa l’àrea de Medi Ambient de la Diputació. El diputat Josep Bort, junt amb l’alcaldessa de Macastre, María José Casero, i l’alcalde de Yátova, Miguel Tórtola, ha visitat aquestes localitats per conèixer les millores que s’han aconseguit amb les obres realitzades amb una inversió total de la corporació provincial de vora 97.000 euros.

El diputat Josep Bort ha valorat que aquestes intervencions permeten “recuperar, rehabilitar i posar en valor el patrimoni natural dels dos municipis, així com permetre als veïns i veïnes de Macastre i Yàtova que s’apropen al seu entorn d’una manera més segura per gaudir de la natura”. A més, Bort també ha valorat “l’esforç important que des de l’àrea de Medi Ambient s’està duent a terme per regenerar aquelles zones i espais degradats dels nostres pobles que no hagueren pogut recuperar-se sense el suport que els garanteix la Diputació”.

L’estabilització de diversos talussos situats a l’entorn de la urbanització del ‘Bolot’, en Macastre, ha servit per reduir el risc geològic de esllavissades de la zona situada junt a l’antiga carretera. Les obres han inclòs la construcció d’un mur de contenció de l’escullera, la recomposició dels murs de paredat existents, així com la pavimentació de la zona i la instal·lació de tanques per evitar caigudes.

Aquestes actuacions s’han realitzat a través del Programa de Riscs Geològics de la Diputació amb una inversió total de 48.200 euros, dels que la corporació provincial ha sufragat 45.800 euros, el 95% del total, i el consistori de Macastre els 2.400 euros restants

El mirador que ha estrenat Yátova es troba en dues parcel·les municipals d’uns 4.500 m2 ubicades en un terraplè que es trobava en un avançat estat d’abandonament i degradació. La intervenció que ha realitzat l’Ajuntament amb el suport de la Diputació ha consistit en la neteja de vegetació i enderrocs acumulats, la construcció d’un mur de contenció pel pendent pronunciat de l’espai, així com la posterior aportació de terra i la plantació de vegetació en la zona.

La intervenció també ha inclòs la reparació tant del camí de baixada com del que connecta la zona amb la ‘Balsa dels Anecs’, a més de la instal·lació de mobiliari urbà i la plantació d’arbres a l’explanada del mirador. En total, el cost d’aquest projecte ha sigut de 60.200 euros, dels que la Diputació ha aportat 51.190 a través del Programa d’Espais Degradats, que suposen el 85 % del còmput global, i el consistori ha destinat 9.000 euros.