València, 16 d’abril de 2018. Davant unes informacions aparegudes hui al seu diari en la pàgina 20, hem de fer constar que des del Grup Compromís de la Diputació de València tot el que coneguem de les gestions del diputat de Transparència, Berto Jaramillo, són directrius encaminades a complir escrupolosament no sols la legislació vigent, sinó a anar encara, si és necessari, més enllà en pro de la transparència.

Hem de reconèixer la complexitat d’establir un nou paradigma de transparència tenint en compte d’on venim, unes èpoques en què regnaven unes pràctiques que dificultaven que la ciutadania i fins i tots els membres polítics de les institucions coneixeren i controlaren l’acció de govern.

Malgrat tot, la Diputació de València està sent un referent i avança de manera destacada en les noves formes i tràmits del nou programari i models a tal efecte.

Així, pel que fa a la petició del ciutadà que ha originat la notícia al seu mitjà, informar-los que Compromís n’era coneixedor de les gestions realitzades prèviament, durant i després de l’aparició de la informació, i donarà suport a les mesures adoptades pel diputat per al seu aclariment, que en absolut està relacionat amb una manca de gestió per part del Diputat.

Per tot això, demanem una rectificació pel que fa al posicionament i valoració de Compromís respecte a la informació i gestió del diputat Berto Jaramillo.

Xavier Rius
Portaveu Grup Compromís
Diputació de València.