La Junta de Portaveus de la Diputació de València ha acordat, després de la reunió que han celebrat aquest matí, la convocatòria de dos sessions plenàries extraordinàries els propers dies 12 i 17 de juliol, i també la del Consell d’Administració de l’empresa pública Divalterra.

El dijous dia 12 de juliol a les 12 hores es celebrarà un plenari extraordinari en el que s’acceptarà la renúncia del president Jorge Rodríguez i el cessament del seu equip assessor. Així mateix, a les 13 hores es reunirà el Consell d’Administració de Divalterra.

El següent dimarts 17 de juliol es celebrarà una segona sessió extraordinària del ple de la Diputació en la que tindrà lloc la presa de possessió del nou diputat o diputada. A continuació, en aquest mateix plenari, es durà a terme el nomenament del nou president o presidenta de la corporació provincial.

Així mateix, els portaveus dels distints grups han consensuat la celebració del plenari ordinari del mes de juliol el proper dimarts 24.