Les brigades forestals de la Diputació de València han finalitzat els treballs de repàs d’un àrea tallafocs que uneix el nucli poblacional de la Torre d’Utiel amb el paratge de la Vegana, situat en la Sierra del Negrete.

El treball de la brigada forestal de Divalterra a Utiel ha consistit en l’eliminació de part de la vegetació en una superfície propera a les 10 hectàrees. Així, s’ha procedit a l’esbrossament i poda selectiva d’arbres i arbustos, per a, posteriorment, eliminar les restes generades.

Aquesta àrea tallafocs, recolzada sobre un camí que discorre en línia de màxim pendent, té una amplària mitjana d’uns 25 metres ipresenta una estructura de vegetació molt perillosa en cas d’incendi, per la seua elevada continuïtat i alt nivell d’inflamabilitat.

Així, els matolls eliminats pels brigadistes de la Diputació tenien unes dimensions d’entre 1 i 2 metres d’alt, amb continuïtat tant vertical com a horitzontal i abundant combustible llenyós mort; cosa que incrementaria la velocitat de propagació i la intensitat d’un possible incendi en la zona.

Les àrees tallafocs són infraestructures de prevenció que tenen com a objectiu dificultar la propagació dels incendis forestals, servint també com a zones de suport per als mitjans d’extinció. Així mateix, el bon estat d’aquestes superfícies facilita les comunicacions per als vehicles d’emergència.

Pla de treball anual 

L’actuació de la Diputació de València en el tallafocs de la Serra del Negrete està inclosa en el Pla de Treball anual de Divalterra per a les brigades forestals.

En aquest document figura la previsió anual de treballs, segons l’ordre establit pel gabinet tècnic i els coordinadors de les brigades, i sota la supervisió de la comissió de seguiment integrada pel Consorci Provincial de Bombers de València, el Servei de Medi ambient de la Diputació i la Direcció de Brigades Forestals de Divalterra.

Aquestos treballs es realitzen de forma coordinada amb la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Per a establir la prioritat de les actuacions de les brigades, l’equip tècnic de Divalterra analitza les sol·licituds dels ajuntaments tenit en compte diversos criteris, com el risc d’incendi, la proximitat d’habitatges, model de combustible, o si la zona està baix alguna figura de protecció especial. Així mateix, es valora especialment que l’actuació estiga inclosa en els plans sectorials i locals de prevenció d’incendis forestals.