La nova Diputació de València ha convocat la concessió de 10 beques formatives per a postgraduats i tècnics en graus formatius de cicle superior, d’entre sis mesos i un any de durada, remunerades amb 1.000 euros bruts mensuals.
L’objectiu és “formar als joves en àrees estratègiques que puguen ser implementades en els municipis de la província, amb la finalitat de potenciar les possibilitats d’inserció en el món laboral dels joves després de possibilitar l’adquisició d’experiència”, ha explicat el diputat de la Central de Serveis Innovadors i Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, servei que ha convocat les ajudes.“Amb açò contribuïm també al fet que el talent dels nostres joves es quede a València i a posicionar millor a la nostra joventut en el mercat laboral”, ha destacat Nofuentes.Els beneficiaris de les beques realitzaran les pràctiques en matèries de la seua especialitat en les dependències provincials, en col·laboració amb el personal integrat en els departaments gestors de les diverses àrees de gestió de la corporació.Aquestes àrees estaran relacionades amb objectius europeus i socials: Agenda Digital i Smart Cities (2 beques), Bon Govern (1 beca), Expedient Electrònic de Contractació (2 beques), DemocràciaParticipativa (2 beques), Compres i Innovació (2 beques) i Formació per a Joves (1 beca).Els interessats hauran de posseir la nacionalitat espanyola i estar empadronats en algun municipi de València amb una antiguitat de, almenys, un any i no tenir més de 30 anys, a més de no estar gaudint d’una altra beca ni exercir activitat laboral regular alguna, entre altres requisits.Les titulacions requerides van des d’estudis de l’àrea de ciències socials i jurídiques (dret, econòmiques, administració i direcció d’empreses, comerç exterior, ciències polítiques), a estudis relacionats amb l’àrea de comunicació (periodisme, comunicació, xarxes socials), i també de telecomunicacions i informàtica.Entre els criteris de valoració com l’expedient acadèmic i la formació complementària, idiomes, coneixement del valencià i altres cursos, la Comissió Avaluadora formada per tècnics de la Diputació per a seleccionar als candidats valorarà de forma important la situació socioeconòmica tant del sol·licitant com dels familiars amb els quals convisca.Les bases de la convocatòria estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) número 202 del dimecres 21 d’octubre de 2015, mentre que el termini de presentació de sol·licituds acaba el pròxim 10 de novembre.