El Consell Assessor de Cooperació Internacional de la Diputació de València ha obert avui per primera vegada les seues portes a tots els grups polítics amb representació en la corporació en convidar-los a la seua reunió avaluadora i prèvia a la concessió de subvencions anuals a ONGD’s, destinades al desenvolupament de projectes solidaris tant en els municipis valencians com en altres països.

El president de la nova Diputació, Jorge Rodríguez, ha recolzat amb la seua assistència la iniciativa, que cerca “donar la màxima transparència i objectivitat” a l’adjudicació d’ajudes econòmiques en aquest àmbit, segons ha destacat, per la seua banda, el diputat responsable de Cooperació Internacional, Emili Altur.

“Volem treballar en la transparència pública d’aquestes accions, perquè els ciutadans sàpien què es fa amb els seus diners en les institucions i evitar així el desgast públic que han patit la cooperació internacional i les accions solidàries amb els quals més les necessiten en els últims anys”, ha explicat Altur

Procés d’avaluació

La reunió ha servit per a explicar a tots els assistents la proposta de resolució de les convocatòries de 2015 dirigides a ONGD’s per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes i projectes de cooperació internacional i a l’execució de projectes de sensibilització social i educació per al desenvolupament, per part de ONGD amb presència en la província de València.  Els representants de tots els grups polítics participants (PSOE, Compromís, PP, EU i València en Comú) han pogut conèixer tot el procés avaluador, seguit amb tots i cadascun dels projectes presentats a ambdues convocatòries, amb una empresa auditora externa, per a realitzar la proposta de resolució que es portarà a la comissió informativa corresponent el pròxim dia 10 i, després, al Ple de la Diputació per a la seua aprovació definitiva.

La convocatòria 2015 destinada al finançament de projectes de cooperació internacional al desenvolupament té un pressupost de 655.000 euros, mentre que la destinada a la subvenció de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament compta amb 50.000 euros.