El Ple de la Diputació de València ha aprovat els pressupostos generals de la corporació per a 2016 que comporten la dràstica reducció, un 60%, de la partida de lliure disposició del President per a signar convenis singulars de finançament dels ajuntaments amb el que s’acaba “elclientelisme i l’arbitrarietat”, segons ha comentat el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar.

Amb el vot favorable dels partits que integren el Govern – PSOE, Compromís, València en Comú i EU- , l’abstenció “positiva i col·laborativa” de Ciutadans i el vot en contra del Partit Popular, el compte general per a 2016, que ascendeix a 448.955.481, 89 euros, arreplega les grans línies estratègiques traçades pel president en la seua presa de possessió, incorpora les noves àrees i serveis com a Igualtat, Transparència, Mancomunitats i Comarcalització, Memòria Històrica i Inclusió Social, i responen bàsicament a la nova política d’impulsar menys plans però amb més recursos, que permeten més autonomia als ajuntaments a l’hora de decidir les inversions, la qual cosa resumia el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar, amb el lema de “menys plans, més recursos i més autonomia”.

Gaspar, qui va ressenyar que la sessió plenària se celebrava avui per a donar temps a l’oposició a estudiar els pressupostos, ha defensat la idea central que els diners del pressupost no són de la Diputació, ni dels municipis, sinó dels ciutadans als quals s’han de destinar, per açò – va dir- ja s’ha acabat el ‘açò ho pague jo´, perquè ho paguem tots”. El vicepresident segon va remarcar que amb els nous pressupostos s’ha acabat el clientelisme i l’arbitrarietat, com ho prova el fet que la partida de despeses de lliure disposició de Presidència per a finançar projectes només amb la signatura del president s’ha reduït un 60% amb el que passa dels 10 milions, que tenia abans i es destinava a convenis singulars, a 4, dos d’ells aniran per a finalitats socials i els altres dos a plans de municipis amb caràcter d’urgència i de necessitat. Els sis milions aniran a parar a ajudes reglades amb bases d’adjudicació.

Un pressupost obert

El pressupost aprovat este matí es manté com un document viu, disposat a adaptar-se a les situacions noves que es vagen produint i fins i tot a introduir esmenes negociades d’altres partits.

De fet, tal com va informar el diputat de Ciutadans, José EnriqueAguar, disposat a introduir propostes concretes i el propi Toni Gaspar va explicitar, en un gest nou, que posat que el PP havia presentat 13 esmenes aquell mateix matí i no es podrien aprovar, es comprometia al fet que en successives comissions d’Hisenda estudiarà aqueixes propostes una a una amb la finalitat de poder incloure-les en cas que s’arribara a un acord. Fins i tot es va prometre treballar perquè els pressupostos arriben molts abans a la seua aprovació i per tant amb més temps per a poder modificar-los en fase de debat i estudi.

El portaveu de València en Comú, Roberto Jaramillo, va justificar el vot positiu de la seua formació en què els pressupostos són més socials i amb ells s’acaba elbesamans. Si ben no comparteix l’àrea d’Assumptes Taurins si ha destacat en positiu la consolidació de les noves com a Transparència.

Rosa Pérez, d’EUPV, que també es va mostrar en contra de les despeses en assumptes taurins, va celebrar que els pressupostos aprovats tenen més punts de vista i són més participatius i els va qualificar de “més municipalistes i menys presidencialistes”, alguna cosa que sempre havia reclamat des de l’oposició en l’anterior corporació. Va destacar, així mateix, el canvi d’enfocament en els Planes de Projectes i Obres en els quals s’han acabat els plans precuinats i s’imposen els interessos dels municipis.

Xavier Rius, portaveu de Compromís, va manifestar que els pressupostos no responien al cent per cent al que la seua formació podia haver elaborat però, afortunadament, no estan fets des d’una majoria absoluta sinó des de la pluralitat. “Per açò estem satisfets – va dir – , més que si anaren des de la majoria absoluta perquè aquests pressupostos tenen la virtut de la pluralitat i diversitat política i auspicial el consens”.

Ciutadans: Una abstenció “positiva”

El representant de Ciutadans va opinar en la seua intervenció que s’haurien d’haver cercat a Europa nous fons per a augmentar el pressupost, va demanar que el compte general responguera al resultat d’una enquesta entre els alcaldes, va advertir que la Diputació de València no hauria de ser una “mera finançadora del Consell” i va lloar que s’hagen reduït en gran manera el que va cridar “plans de prebenda” en referir-se a la partida de lliure disposició del president. Va acollir amb esperança el plantejament de fer del pressupost un document viu i modificable amb els suggeriments d’altres partits i amb les necessitats del moment.

PP: Vot en contra

Per la seua banda, la portaveu del PP, Mari Carmen Contelles, després de demanar que es quedaren sobre la taula els pressupostos i es debateren les seues esmenes va definir el pressupost com la plasmació de les retallades en la inversió, la reculada en l’autonomia municipal i el reconeixement de la ineficàcia en la gestió. Contelles va dir que hi havia sis milions menys en el pressupost però calculava que gestionar-la suposarà una despesa de vuit milions més i que no s’arreplegaven la quantitat de tots els plans d’inversió anteriors. Es va mostrar en desacord amb els nomenaments en l’àrea de Transparència i va assenyalar algunes competències impròpies que ha assumit la nova Diputació.