La Biblioteca del Museu de Prehistòria de València, tornarà a obrir quatre vesprades a la setmana a partir de l’1 de març, de manera que s’ampliarà el seu servei durant el matí i la jornada vespertina. De dilluns a dijous romandrà oberta de 8:30 a 18:00, mentre que els divendres ho farà de 8:30 a 14:30.
La Biblioteca del Museu de Prehistòria va ser creada en 1927 com una de les seccions del Servei de Recerca Prehistòrica. En l’actualitat, compta amb aproximadament 66.000 volums i està especialitzada en prehistòria i arqueologia. Aquesta Biblioteca alberga també l’arxiu personal del geòleg, paleontòleg i prehistoriador Juan Vilanova i Piera, així com d’altres reconeguts arqueòlegs. A més, en les seues instal·lacions disposa d’un fons sobre museología, restauració, numismàtica, epigrafia, geografia i altres ciències relacionades amb la recerca arqueològica. Els últims anys, aquesta biblioteca de la Diputació ha creat una secció infantil i juvenil que compta amb 600 publicacions, i un fons de pel·lícules tant per a xiquets com per a adults.