Els ajuntaments de la província podran soŀlicitar en breu les subvencions corresponents al Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS), que es portarà al Ple del mes d’abril.

Abans que se celebre la sessió plenària del mes que ve, el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, es reunirà amb els portaveus de tots els grups polítics amb representació en la Diputació perquè «el programa que s’aprove siga fruit del consens entre totes les forces polítiques» —segons ha manifestat el diputat responsable d’aquests plans. Altur ha anunciat que «una partida pressupostària que supera els 30 milions d’euros es destinarà a donar solució a les nombroses peticions que ens han transmès els alcaldes des del principi de la legislatura i que entenem que són prioritàries per als seus pobles». Els PPOS d’enguany «marcaran un abans i un després» —segons ha manifestat el diputat de Cooperació Municipal—, ja que des del 1996 no s’han actualitzat les dades ni els criteris d’aquest programa i «cal adequar-lo als nous temps». De fet, ja es va fer públic que els ajuntaments que s’adherisquen al Pacte d’Alcaldies i contribuïsquen a la protecció del medi ambient tindran un plus en els PPOS.

L’autonomia local en els plans de la Diputació
Una altra de les novetats, a banda de la valoració del Pacte d’Alcaldies, és l’autonomia local, que es potenciarà perquè els ajuntaments siguen els que decidisquen quines obres o actuacions s’han de dur a terme amb prioritat.

A través dels PPOS, els ajuntaments fan tot tipus d’obres amb les ajudes del programa provincial, com la remodelació i millora d’edificis públics, obres de pavimentació i reparació de vies, construcció de noves instaŀlacions, obres de depuració i canalització d’aigües, senyalització local, subministrament d’equipament per a jardins, actuacions en els cementeris, embelliment de vies públiques, etc.

El Pla Provincial d’Obres i Serveis pretén distribuir les aportacions tècniques, econòmiques i assistencials de la Diputació als municipis de menor capacitat econòmica que es troben en nivells més baixos quant a infraestructures i equipaments. Es tracta per tant de garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals en el marc de la política econòmica i social i la construcció de les infraestructures i l’adquisició de béns que permeten una prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal.