L’Ajuntament de Pinet ha soŀlicitat ajuda a la Diputació de València per a millorar la seua promoció turística amb la finalitat que «la gent visite el municipi durant tot l’any i no només a l’estiu, cosa que revertiria en la millora de l’economia local» —segons l’alcalde, Juan Ramón Chismol.

Chismol ha mantingut una reunió en la seu de la corporació amb la diputada responsable de Turisme, Pilar Moncho, en la qual li ha traslladat les mancances que, com a municipi xicotet, té per a projectar el seu potencial i incrementar l’arribada de visitants a la localitat.

La diputada, per la seua banda, ha analitzat amb el primer edil les diverses possibilitats del consistori per a optar a les noves subvencions impulsades pel Patronat Provincial de Turisme de València mitjançant un programa general de 2 milions d’euros, que distribuirà ajudes per a la promoció de productes turístics, el desenvolupament d’aplicacions tecnològiques i la construcció o millora d’infraestructures turístiques, i subvencions a associacions i fundacions sense ànim de lucre.

Chismol ha destacat la importància de la coŀlaboració del Patronat de Turisme per a mamprendre les accions previstes pel consistori, centrades en «la recuperació de zones degradades per a ús turístic i la instaŀlació d’un càmping municipal, entre altres» —segons ha explicat.