L’Àrea de Cultura de la Diputació, encapçalada per Xavier Rius, tracta de potenciar els aspectes formatius dels seus serveis amb una nova convocatòria de beques millor dotades que en les edicions anteriors. Les beques de Cultura, a més d’augmentar en quantitat, passen de tindre una dotació de 700 a 1.000 euros.

A més, podran prorrogar-se fins a dos anys de formació. Com ha resumit el diputat de l’Àrea, Xavier Rius, «les noves beques són ara més transparents i més justes, i estan millor dotades».

Així doncs, Cultura ha publicat la convocatòria d’un total de vint-i-una beques de pràctiques d’investigació en els seus serveis culturals: el SARC, el MuVIM, el Museu d’Etnologia i el Museu de Prehistòria, i dos beques més per a la Institució Alfons el Magnànim.

Les beques inclouen disciplines molt castigades per l’atur i són per a jóvens llicenciats en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Humanitats, Filosofia, Antropologia Social i Cultural, Història i Historia de l’Art; tècnics d’animació sociocultural, documentalistes, biblioteconomistes, i llicenciats en Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses i Magisteri.

Les beques s’han publicat en una convocatòria pública única que integra tota l’àrea. D’aquesta manera, s’estalvia temps de tramitació i es millora l’eficàcia del procediment administratiu intern.

Per primera vegada, els criteris de valoració que emprarà el Tribunal s’han fet públics en les bases mateixes. Aquest exercici de transparència garanteix que totes les persones aspirants coneixeran a priori els aspectes objectivables de cada currículum, cosa que permetrà que tothom tinga les mateixes oportunitats d’accedir a la beca.

Les bases publicades garanteixen que la tria de candidats es farà responent a criteris objectius, en què es valoraran únicament els cursos, els treballs i els mèrits que estiguen directament relacionats amb el contingut de la beca.

Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València del 9 de maig.