La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha assistit aquest matí a la XIX Trobada Final de Colpbol, celebrada a Meliana, on ha anunciat que la corporació recolzarà el projecte de l’Associació Esportiva de Colpbol de creació d’una escola de colpbol, un esport que es juga en moltes escoles de la Comunitat Valenciana en l’assignatura d’Educació Física.

Amigó ha explicat que «el projecte que han plantejat en l’Associació de Colpbol de crear una escola perquè l’esport vaja més enllà de l’àmbit escolar és molt interessant i la Diputació ha mostrat la seua satisfacció per poder coŀlaborar en aquest projecte i recolzar i potenciar la pràctica d’aquest esport perquè tinga una continuïtat en l’edat adulta. En aquest joc es promouen valors com la igualtat (xiquets i xiquetes juguen junts), la cooperació (com es juga a només un toc per jugador, cap participant pot ser protagonista) i la integració (participen xiquets amb discapacitat física)».

Juanjo Bendicho, professor d’Educació Física i creador d’aquest esport, explica que «el colpbol naix fa dènou anys com a alternativa d’esport d’equip que suplirà les manques d’altres activitats més tradicionals a nivell formatiu i educatiu. Actualment, aquest joc ha aconseguit consolidar-se al País Valencià i a poc a poc s’integra en altres comunitats autònomes i països estrangers, per això volem crear una escola que es convertisca en un referent a nivell formatiu, tant per a xiquets com per a formar àrbitres, monitors, etc.»

El colpbol té una presència molt estesa en escoles i instituts, per això l’escola de colpbol naix amb l’objectiu principal de crear un espai de continuïtat, que tindrà el format d’una escola esportiva amb diferents nivells d’aprenentatge i adaptarà els seus serveis a les necessitats de cada jugador, des de la iniciació fins a —si cal— l’alta competició a diferents nivells. Totes les activitats les desenvoluparan professionals de la docència esportiva i l’entrenament a través d’un enfocament metodològic global i actiu. La valoració de les necessitats financeres per a posar en marxa aquesta escola és de 27.450 euros.

El colpbol es defineix com un joc coŀlectiu que fomenta la participació màxima de tots els jugadors i evita l’increment de les desigualtats. Es tracta de proporcionar una educació en valors a través de la pràctica fisicoesportiva donant protagonisme a la solidaritat, la igualtat de gènere, l’esforç coŀlectiu, la convivència i la integració de tots, és a dir: l’esport com a ferramenta per a millorar la societat.

Aquest esport, nascut a l’Horta Nord, s’ha consolidat en els darrers dènou anys com a alternativa a l’esport clàssic pel seu caràcter innovador. S’enfronten dos equips mixtos amb set membres cadascun, i han d’introduir una pilota en la porteria contrària colpejant-la amb les mans. Té una vinculació tècnica amb la pilota valenciana, ja que inclou la raspada, la palma o la volea entre els colps més habituals, igual que en la pilota valenciana.