La Diputació continua l’estudi de la necròpoli de Porta Nola a Pompeia

Per segon any consecutiu, el Museu de Prehistòria de València ha participat en el projecte d’investigació multidisciplinària internacional «Investigant l’arqueologia de la mort a Pompeia. La necròpoli i els fugitius de Porta Nola», dirigit per la British School at Rome, l’Iŀlustre Coŀlegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Lletres i Ciències de València i Castelló i el Museu de Prehistòria de València.

L’objectiu del projecte és investigar Pompeia i la població romana en l’època clàssica en general. L’anàlisi de les restes humanes de la necròpoli de Porta Nola permet conéixer les característiques físiques, la dieta, l’estil de vida i les pràctiques funeràries dels habitants de Pompeia.

La necròpoli ofereix una oportunitat única de saber com estan representats els diferents nivells socials, des de la tomba monumental de Marcus Obellius Firmus als enterraments de membres de la guàrdia pretoriana considerats pobres. També s’estan estudiant els motles en guix dels ossos d’alguns individus morts durant l’erupció, que es descobriren en excavacions anteriors.

El Museu de Prehistòria participa en el projecte amb la direcció dels treballs de conservació i restauració dels materials apareguts en les campanyes d’excavació, que ha duts a terme la restauradora Trinidad Pasies, responsable del laboratori de restauració del Museu. L’especialista Trinidad Pasies destaca la importància de tindre en el projecte un equip dedicat de exclusivament a la preservació d’un patrimoni de tal envergadura, un llegat arqueològic com el conservat a Pompeia, que és sens dubte un emblema en la investigació sobre la cultura romana.

La intervenció s’ha plantejat en dos fronts: d’una banda, estan els treballs in situ, entre els quals podem destacar la neteja de l’interior de l’estructura arqueològica de la tomba d’Obellius Firmus, que ja es consolidà en l’exterior l’any passat, i l’extracció d’algunes peces delicades que requerien una protecció específica; d’una altra banda, s’han restaurat alguns dels materials arqueològics recuperats durant la campanya d’excavació, entre els quals destaquen objectes d’os treballat, comptes i adorns de pasta vítria, peces xicotetes de bronze o plom, ungüentaris de vidre, monedes o recipients ceràmics.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *