En un context de dèficit hídric creixent que afecta tota la província de València i especialment comarques com la Plana d’Utiel, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta i la Vall d’Albaida, segons dades de l’empresa pública Egevasa, dependent de la Diputació de València, la busca de nous punts de captació i la implantació de sistemes que milloren l’eficiència de les xarxes de distribució d’aigua potable s’està convertint en una necessitat cada vegada més apressant en molts municipis, que, sobretot amb l’arribada de l’estiu, es troben amb dificultats serioses per a atendre l’augment de demanda provocat pel creixement poblacional, i han de recórrer a restriccions.

En aquesta situació estan molts estius municipis com Requena, Caudete de las Fuentes, Godelleta o poblacions pròximes a l’ombria del Benicadell, a la Vall d’Albaida, on els aqüífers han arribat a la situació d’esgotament hídric estacional.

A aquesta falta de recursos se suma la necessitat d’actuar permanent en les instaŀlacions de distribució d’aigua potable i sanejament per a evitar problemes com rebentades, fugides i filtracions. Per tots aquestos motius, cada vegada són més els municipis que opten per destinar part del seu pressupost d’inversions, el finançament de les quals procedeix fonamentalment dels plans impulsats des de la Diputació de València, a millorar i actualitzar aquestes xarxes, a crear noves infraestructures de captació i a instaŀlar sistemes que milloren l’eficiència i potencien el consum responsable.

Pla d’Inversions Financerament Sostenibles

Del primer Pla d’Inversions Financerament Sostenibles impulsat per la Diputació, que posà en circulació 69 milions d’euros procedents del romanent de tresoreria de 2015, que d’una altra manera hauria acabat en els bancs, 5.732.998 € es van destinar a actuacions en xarxes d’aigua potable i de sanejament. Aquesta xifra, que suposa el 9% del total del pla, es va destinar a 106 obres en 78 municipis. De tots aquests diners, més de la mitat, 3 milions d’euros, es van destinar a inversions relacionades directament amb l’aigua potable, com la construcció d’un dipòsit a Benaguasil, amb una inversió global de 440.000 euros, la renovació de les instaŀlacions de canalització a Canals, Alaquàs, Corbera, Chella, Alginet i Terrateig, amb obres el valor de les quals va osciŀlar entre els 50.000 i els 190.000 euros, o actuacions enfocades a l’eficiència en la gestió amb la renovació de comptadors, com a Xàtiva, la impermeabilització de dipòsits, com a Teresa de Cofrentes, o la sectorizació de la xarxa de distribució, com a Alaquàs.

Alguns municipis, com Godelleta, on són ja uns quants els estius que s’han passat situacions crítiques de proveïment, també es varen destinar els diners del PIFS a fer sondejos per a detectar nous punts d’extracció d’aigua.

La intervenció en coŀlectors i xarxes de sanejament va aplegar als 1.272.990,02 euros, xifra similar a la de les inversions en xarxes de pluvials, amb 1.171.449 euros destinats.

En les infraestructures de reg es va fer una inversió de vora 92.000 euros, i en les rehabilitacions i reparacions de basses i fonts, 84.324 euros.

Pla Provincial d’Obres i Serveis

Després d’aquesta primera onada d’actuacions, ara, el 2016, se’n prepara una segona, en aquesta ocasió amb el Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS), del qual es destinaran 4.723.414 euros a actuacions en xarxes d’aigua i sanejament, cosa que suposa un 14% dels quasi 34 milions que es repartiran, després que la Diputació de València decidira enguany doblar el pressupost total del pla per a beneficiar directament els ajuntaments amb més ajudes per a fer obres i impulsar serveis. Aquestos vora 5 milions permetran dur a terme en els pròxims mesos fins a 104 actuacions en 84 municipis de la província. En aquest cas, l’import es distribueix pràcticament a parts iguals entre la intervenció en infraestructures de captació i distribució d’aigua potable i l’actuació sobre xarxes de sanejament i pluvials, amb un poc més de 2.200.000 euros destinats a cadascun d’aquestos apartats.

Pel que fa a les obres concretes que es desenvoluparan, una vegada més la renovació de xarxes de distribució figura en els primers llocs, amb obres l’import de les quals osciŀla entre 40.000 i 122.000 euros, que es desenvoluparan a Albal, Jarafuel, Miramar, Benagéber, Simat de la Valldigna, Salem, Beneixida, Villargordo del Cabriel, Favara, Benicolet i Bolbaite, entre altres.

A Polinyà del Xúquer es destinaran 40.000 euros a la modernització del sistema de lectura de comptadors, a Montitxelvo s’invertiran 22.000 euros a millorar l’eficiència de la xarxa hídrica, i Titaguas renovarà les claus de pas en uns quants punts del municipi, cosa que suposarà un cost de 8.800 euros. Pous i dipòsits també seran objecte d’intervenció a Alborache, Simat de la Valldigna, Villamarchante, Oliva i Bèlgida.

Les intervencions en les xarxes de sanejament previstes pels ajuntaments són les que suposaran un major desemborsament unitari per tractar-se en la majoria dels casos d’instaŀlacions molt obsoletes que necessiten actuacions complexes. Així doncs, fins a vuit municipis faran actuacions per imports que superen els 100.000 euros, entre els quals destaquen els 199.240 euros que costarà la reparació del clavegueram en alguns carrers de Manises i els 190.623 euros que ha pressupostat Meliana per a desenvolupar un projecte de millora i impuls de la recollida d’aigües residuals en la zona est del poble.

Altres ajudes de la Diputació

Les ajudes procedents del PIFS i el PPOS no són els únics diners que la Diputació de València ha destinat a la millora d’aquest tipus d’infraestructures en els municipis de la província. Al llarg d’enguany, han sigut molts els municipis que han vist com es produïen avaries o fallades sobtades en les seues infraestructures de captació o distribució d’aigua potable que requerien actuacions urgents, per a les quals han comptat amb l’ajuda econòmica de la Diputació. És el cas de Sinarcas, Alborache, Palmera, Benicolet, Casas Bajas o Bèlgida, als quals s’han destinat en conjunt vora 160.000 euros el 2016.