La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, s’ha reunit amb el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Lluís Ferrando a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per parlar sobre el futur de l’horta de València i la seua viabilitat.

Durant l’encontre, Lluís Ferrando ha demanat a la vicepresidenta que la Diputació de València assumisca un paper actiu i  rellevant com a membre del futur ens gestor de l’Horta de València, on també estaran representades les conselleries, ajuntaments i associacions agràries i mediambientals, així com la universitat, Tribunal de les Aigües i Reial Sèquia de Montcada.

Entre les funcions d’aquest ens gestor està l’elaboració i gestió del Pla de Desenvolupament Agrari, promoure marques de qualitat, gestionar la guarderia rural i programar i gestionar mecanismes de compensació econòmica per als llauradors de l’horta pel manteniment d’aquest espai hortícola i mediambiental tan excepcional.

La vicepresidenta, Maria Josep Amigó, qui ha contestat positivament a la sol·licitud de Ferrando en nom de la Diputació de València, ha destacat la importància i necessitat de treballar conjuntament totes les institucions pel bé comú de l’horta i per coordinar polítiques per dinamitzar-la i potenciar-la.

“Tant la conselleria, la Diputació com els 44 ajuntaments que conformen l’horta històrica que es vol ordenar i dinamitzar tenim un mateix objectiu que és posar en valor l’horta històrica i dinamitzar l’agricultura. És per això que des de la Diputació que treballa colze a colze amb els ajuntaments estem estudiant com ajudar a coordinar les polítiques agràries que una vegada s’aprove definitivament la Llei de l’Horta volem posar en marxa”, ha afirmat Amigó.

Per afegir que també té previst reunir-se amb els representants de la Conselleria d’Agricultura “per seguir aprofundint en la coordinació i treball conjunt per dur endavant totes les polítiques agràries, culturals i mediambientals que proposen el PATH i la Llei de l’Horta”.

El Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta (PATH) de València està actualment en tràmit d’informació pública i en fase de presentació d’al·legacions. Mentre, el passat 23 de setembre va ser aprovat per les Corts Valencianes l’avantprojecte de la Llei de l’Horta. Aquestes dos normatives són dos eines fonamentals perquè l’horta puga llaurar-se un futur digne i les generacions futures recullen els fruits.