El titular de l’Àrea de Cooperació i Restauració de Béns Culturals, Emili Altur, s’ha reunit amb un grup de professors de la Universitat Politècnica de València, els qui li han fet lliurament d’un exemplar del catàleg que han elaborat amb els castells de la província.
Emili Altur ha assenyalat que es tracta «d’un catàleg nou, ja que arreplega i documenta elements de la tipologia arquitectònica defensiva de valència». En aquest sentit, Altur ha destacat «el fet positiu de catalogar els immobles, ja que proporcionen un coneixement més profund del patrimoni, i tenir aquest tipus de catàlegs ajuda al departament de Restauració d’Immobles a encaminar els plans de restauració i a dirigir les accions i ajudes a empreses».

El catàleg conté 82 fitxes dels castells més significatius, amb les seues dades fonamentals i fotos del seu estat actual. El grup de treball que ho ha elaborat està compost pels professors M. Concepción López, Jorge García, Simeón Couto, M. Luisa Navarro i Francisco Taberner; aquest últim, com a representant del grup de professors, ha lliurat al diputat aquest catàleg perquè estiga a la disposició de consulta pública.