El Ple de la Diputació celebrat hui ha aprovat per 15 vots a favor i 14 en contra la moció presentada pel grup de Compromís de suport al nou model d’ensenyament plurilingüe, perquè l’alumnat puga acreditar coneixements de valencià, castellà i anglés.
La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha defensat la moció en la qual es proposa “donar suport a la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a establir les bases necessàries per a avançar cap a un plurilingüisme real i efectiu, amb l’objectiu de corregir la situació d’inferioritat del valencià i el desconeixement generalitzat de l’anglés entre els alumnes”. Com s’explica en la moció, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat un nou decret de Plurilingüisme perquè els alumnes valencians puguen acreditar els coneixements suficients d’anglés, valencià i castellà, amb l’opció d’incorporar una quarta llengua, en finalitzar els cicles obligatoris i que es plasma en el Programa Plurilingüe Dinàmic. “Es tracta d’un programa únic amb una base sòlida científica i amb un enfocament realista, partint del que existeix en l’actualitat, amb garanties d’avançar cap al coneixement efectiu del valencià, castellà i anglès”, ha afirmat la vicepresidenta. Des de la Diputació, es demana també a la conselleria que pose a l’abast dels docents les eines necessàries per a avançar cap al plurilingüisme amb els programes de formació docent i els recursos necessaris per a fer-los efectius.

En aquest sentit, el ple de la Diputació a través de la moció emplaça a la conselleria al fet que vetle perquè l’alumnat del sistema educatiu valencià finalitze els cicles educatius obligatoris amb un coneixement real del valencià, el castellà i l’anglés, ja que a dia de hui l’educació valenciana no s’acosta a les recomanacions del Consell d’Europa en matèria lingüística.