L’empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, ha publicat ja l’informe que recull l’evolució socioeconòmica de la província de València durant el segon trimestre de 2018 sobre la base de diferents indicadors.

El document, que es pot consultar en l’apartat de l’Àrea d’Estudis i Planificació Estratègica de la pàgina web de Divalterra (www.divalterra.es), està dissenyat per facilitar l’anàlisi cíclica de la informació que conté, atés que es presenta amb una estructura uniforme i es publica cada trimestre.

Els informes ofereixen una visió de la conjuntura econòmica i del mercat laboral de la província de València, mitjançant un resum gràfic i un altre explicatiu. La informació, que queda a la disposició de la ciutadania, és d’especial utilitat per a col·lectius com per exemple empresaris, emprenedors, administracions públiques i agents de desenvolupament local (ADL) de municipis i mancomunitats de la província.

Estructura de la informació

Cada estudi es compon d’un informe dividit en dues grans àrees: una, relativa als indicadors de conjuntura econòmica i una altra, d’aspectes relacionats amb el mercat laboral.

La part referent a les dades econòmiques inclou indicadors com l’evolució de la creació d’empreses, visites turístiques i pernoctacions, exportacions o matriculacions de vehicles, entre altres.

Pel que fa al mercat laboral, l’informe sintetitza les dades més rellevants de l’Enquesta de Població Activa (EPA), així com les xifres d’atur i contractació registrada.

Com a complement a cada informe, s’adjunta un infogràfic associat que presenta de manera sintètica les dades més rellevants del document.

A la disposició dels ADL

Junt amb els informes predefinits a nivell provincial, Divalterra posa les seues dades a disposició dels agents de desenvolupament local per a la seua explotació a través de la Plataforma d’Anàlisi que s’inclou en la intranet del Portal de la Xarxa ADL www.divaladl.es

D’aquesta manera, en el marc dels serveis que Divalterra ofereix a 156 entitats locals i supramunicipals adherides a la xarxa d’ADL, es permet al personal tècnic en desenvolupament local, generar documents personalitzats en funció del seu municipi o comarca i l’aspecte objecte d’anàlisi, i comparar sèries temporals dels indicadors disponibles, presentant la informació de manera visual i interactiva.