Tradicionalment s’ha considerat el Cartoixà, de Joan Roís de Corella com una mera traducció de la Vita Christi, escrita en llatí pel monjo cartoixà d’origen alemà, Ludolf de Saxònia a la fi del segle XIV i un dels principals manuals de meditació tardomedievals. El Cartoixà seria per tant una anàlisi rigorosa i profunda que va servir per tal de facilitar la comprensió de la religió catòlica a la població. Aquest interessant llibre se presenta el proper dimarts 13 de novembre en l’Aula Capitular del Centre del Carme de Cultura Contemporània a les 19.00 hores i comptarà amb la presència de l’autor, Joan Maria Furió Vayà, del catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València, Antoni Ferrando, i del subdirector del Magnànim i també filòleg, Enric Estrela. El llibre està a la venda en la pàgina web.

L’obra és una de les més extenses de la literatura valenciana, impresa en quatre llibres o volums a les acaballes del segle XV, la postrema de l’autor valencià. Aquest assaig, basat en la tesi doctoral de Furió, aporta com a garantia d’estudi la comparació en dues columnes paral·leles del text llatí del qual parteix el Cartoixà, la Vita Christi de Ludolf de Saxònia, amb el valencià, per poder identificar així la tasca que realitza Roís de Corella sobre l’obra llatina, a fi de descobrir eliminacions, incorporacions o discrepàncies, on trobar les preferències literàries, teològiques i socials de l’escriptor valencià. Aquest llibre es basa majoritàriament en exemples recollits en el tercer llibre del Cartoixà, sense que açò signifique que s’haja prescindit de fer una ullada, allà on ha calgut intensivament, a la resta de volums de l’obra.

Joan Maria Furió Vayà és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València i professor a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, on exerceix la seua tasca docent des de fa més d’una dècada en les matèries de llengua i literatura valencianes. Al llarg de la seua carrera com a investigador ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades i de divulgació sobre la literatura de l’Edat Mitjana i Moderna. Aquest llibre, però, representa la seua primera monografia, i justament sobre el darrer del autors del Segle d’Or, Roís de Corella, el que va conformar l’obra més prolixa d’aquest període: el Cartoixà.

Més informació Institució Alfons el Magnànim.