Divalterra ha obert ja el termini perquè els ajuntaments sol·liciten treballs de prevenció d’incendis de les brigades forestals de la Diputació; i que servirà per a configurar el Pla de Treball de 2019 mitjançant un procediment que ha sigut agilitzat simplificant tràmits administratius.

Una de les novetats per al pròxim exercici és la integració de Divalterra en el visor cartogràfic del Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals (SIGIF), dependent de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat.

D’aquesta manera, els ajuntaments poden consultar els treballs silvícolas executats per les brigades forestals, així com les actuacions programades per les diferents administracions. Això aporta una visió global dels processos i facilita el treball dels tècnics municipals.

Priorització de treballs          

La Comissió de Seguiment de les Brigades Forestals, integrada pel Consorci Provincial de Bombers, el Servici de Medi Ambient de la Diputació de València i la Direcció de Brigades Forestals de Divalterra, ha establit els criteris per a l’elaboració del Pla de Treball de 2019.

Aquest programa d’actuacions es crearà en funció del risc d’incendi forestal, de la presència d’Espais Naturals Protegits, que l’actuació estiga inclosa dins d’un Pla de Prevenció d’Incendis -especialment el local- i del tipus d’intervenció.

Així, les actuacions prioritàries es desenvoluparan en àrees recreatives, zones d’elevada afluència i zones d’interfície urbano-forestal. D’igual forma, tots aquells treballs que impliquen l’adequació de la vegetació a l’entorn de punts d’aigua o camins forestals i el manteniment o execució d’àrees tallafocs i faixes auxiliars ocuparan la major part del temps de treball silvícola de les brigades de Divalterra.

Per a intervindre en un llit fluvial, aquest deurà estar a menys de 50 metres de zones d’interfície urbano-forestal o de masses forestals i l’ajuntament ha de comprometre’s al seu manteniment, ja que en cas contrari, l’actuació manca d’efectivitat.

D’altra banda, les actuacions de vigilància en dies festius i competicions esportives o actes multitudinaris en entorn forestal es limitaran a diumenges i festius, així com dies de preemergència nivell 3. Tampoc s’adequaran camins o sendes per a competicions esportives ni aquelles inaccessibles per a vehicles, degut als problemes que això genera per a mobilitzar a la brigada en cas d’emergència.

Sol·licituds fins al 15 de gener

Amb l’objectiu de facilitar la planificació dels treballs, Divalterra ha remés a cada ajuntament un informe sobre l’estat de les seues sol·licituds, que arreplega un resum de les peticions rebudes i l’estat actual d’atenció, així com els criteris establits per a la petició de noves actuacions.

D’aquesta manera, i una vegada coordinats amb l’Agent Mediambiental de la zona, els ajuntaments que desitgen sol·licitar noves actuacions hauran d’emplenar el formulari disponible a la web de Divalterra -www.divalterra.es- i remetre’l abans del 15 de gener de 2019, junt amb la cartografia associada a l’actuació. Posteriorment a aquesta data, únicament es consideraran les peticions de treballs puntuals associats a emergències i urgències.

En aquest sentit, cal destacar que les actuacions que no han pogut ser executades durant 2018 a causa de l’alta demanda registrada, no hauran de sol·licitar-se de nou, ja que automàticament passen a formar part del Pla de Treball de 2019. El mateix ocorre amb les classificades com a “recurrents”, especialment àrees recreatives i zones d’afluència, que s’executaran sense necessitat de petició per part de l’ajuntament.

D’altra banda, Divalterra s’ha posat en contacte amb els ajuntaments que no han sol·licitat treballs de les brigades forestals per a informar-los d’aquest servici, amb l’objectiu d’arribar a la major quantitat de municipis de la província de València.