La reforma de la instal·lació de climatització del MuVIM millorarà de manera determinant les condicions climàtiques existents en l’actualitat, i això mitjançant equips de baixa sonoritat i alta eficiència energètica. Les obres, promogudes pel servei de Patrimoni de la Diputació, s’inicien aquesta setmana i s’actuarà inicialment a la zona d’Exposicions, i posteriorment, a la zona d’Administració-Biblioteca. Està previst que els treballs concloguen al mes de gener.

 

A l’efecte es procedirà al desmantellament complet de la central de producció de fred i calor de la zona d’exposicions, incorporant-se una nova instal·lació per a satisfer les demandes instantànies de fred, calor i deshumectació. També s’impermeabilitzarà la coberta i es donarà una especial atenció al magatzem d’obra (estanqueitat, climatitzador, deshumectació). Per primera vegada en la història del MuVIM s’independitzarà climàticament la Sala Baixa de la Sala Parpalló, permetent disposar d’un control climàtic independent de cada sala.

 

Pel que respecta a la zona d’Administració, es procedirà a la substitució dels equips de la central de producció, s’impermeabilitzaran les bancades existents, i es climatitzarà el dipòsit de llibres de la Biblioteca. D’aquesta forma es milloraran les condicions climàtiques del personal del museu i dels usuaris de la Biblioteca.

 

 

Per últim, s’actualitzarà el sistema BMS (Building Management System) del control de l’edifici. El pressupost d’adjudicació és de 530.000 euros. Cal recordar que la data d’adjudicació va ser el passat 6 de maig a l’empresa UTE HISPANA-ECISA.

 

Programació del Museu

 

El MuVIM mantindrà oberta, al vestíbul del museu, la maqueta València segons el Pare Tosca, i les visites a l’exposició permanent L’aventura del pensament estaran subjectes a l’evolució de les obres.

 

Sí es realitzaran amb completa normalitat les activitats pedagògiques a diferents espais del museu. L’exposició Topografies de l’ànima, de Cesare Pergola, ha de canviar de seu finalment, i s’inaugura el 17 d’octubre a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de València (carrer Arquebisbe Mayoral, 1, València).