El Museu Valencià d’Etnologia va posar en marxa el curs passat el projecte la ‘Caixa dels Records. Memòries d’una vida’, que s’emmarca dins del programa ‘Friendly Museums’ que l’àrea de Cultura està desenvolupant amb els museus i diferents serveis de la Diputació de València.

 

El programa ‘Friendly Museums’ pretén avançar en la inclusió de les persones amb necessitats físiques, psíquiques i sensorials especials, però també té en compte la perspectiva de gènere i l’atenció a col·lectius de persones en risc d’exclusió social, víctimes de la violència de gènere o de l’assetjament escolar, per citar alguns exemples.

 

La ‘Caixa dels Records’ és una proposta que naix de la unitat d’educació del Museu Valencià d’Etnologia i que pretén obrir el museu a un nou col·lectiu de públics: les persones d’edat avançada i aquelles que presenten trets de demència. D’aquesta forma el museu amplia la seua funció social en la mesura que proposa actuacions a col·lectius no habituals i es presenta com un espai que pot propiciar benestar saludable entre els seus visitants.

 

Teràpia de reminiscència

 

El projecte es basa en la teràpia de reminiscència. Aquesta teràpia té per objectiu propiciar l’evocació d’experiències personals del passat per a reviure el record i les emocions que l’acompanyen. Amb això es potencien a més dels records, un conjunt d’elements molt importants per a aquestes persones: la sensació de pertinença a un context familiar, la identitat i el reconeixement, l’atenció, el llenguatge, el seu recorregut vital i les emocions positives que produeixen aquestes situacions.

 

Per al desenvolupament de l’activitat són particularment interessants els objectes relacionats amb la vida quotidiana d’aquestes persones, objectes que en la seua major part componen les col·leccions etnològiques. Són fons etnològics relacionats amb la vida quotidiana, i per tant objectes que en algun moment han acompanyat a aquestes persones al llarg de les seues vides: fotografies familiars, aixovars, joguets, instruments de cuina, de neteja personal, objectes de la casa, ferramentes de treball, vestits, etc.

 

L’activitat inclou activitats estimulants a nivell cognitiu i emocional, vivències gratificants i enriquidores i exercicis d’identitat personal i grupal, al mateix temps que potencia l’autoestima d’aquestes persones i el desenvolupament de relacions interpersonals compartint records. Entre els objectius està també fer ús de les col·leccions i recursos etnològics del museu i iniciar i mantindre una col·laboració amb els centres de dia, residències i associacions que advoquen per aquesta iniciativa.

 

Desenvolupament en 3 fases

 

La primera de les fases de desenvolupament del programa és el contacte previ amb el centre de referència (o residència) en el qual es recull informació autobiogràfica general de grup (oficis, edats, procedències, formació, aficions, etc.). En general, el grup sol ser reduït per a propiciar la intervenció de tots els participants (entre 10 i 15 persones).

 

La següent fase és el desenvolupament de la sessió, en la qual es fa un treball d’evocació en grup amb objectes de la vida quotidiana relacionats amb la unitat temàtica acordada. I finalment, es produeix un contacte posterior en el qual es realitza una valoració-informe de l’activitat, juntament amb el centre de referència per a establir les actuacions de millora.

 

El programa va dirigit a les associacions i centres de persones majors i de persones amb demencia i s’ha concebut per a ser realitzat tant en el Museu Valencià d’Etnologia com en el centre de referència. El projecte es obra de María Raga i l’equip de Didàctica del Museu València d’Etnologia (MUVAET) i per al seu desenvolupament s’ha comptat amb l’assessorament de la Dra. Rita Redondo, especialista en psicologia de l’envelliment.

 

L’activitat va començar a realitzar-se el mes de maig d’enguany i en ella han participat més de 20 grups i 150 persones. Durant aquest període s’ha treballat la unitat temàtica del menjar-cuina. S’han seleccionat objectes, fotografies i recursos del museu relacionats amb aquest tema, a fi de suscitar interés i emocions positives entre els participants.

 

El museu té previst preparar, de cara a 2020, 5 unitats temàtiques més (habitatge, neteja personal, treball agrícola, comerços, ritus de pas, jocs o aficions) que es prepararan en forma de maleta didàctica itinerant entre els municipis i les associacions que treballen amb persones amb demència.