La Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d’Estudis i Investigació (IAM) ha ingressat en la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), amb un acord unànime que serà ratificat en la pròxima assemblea de la UNE. La sol·licitud d’entrada de l’entitat comptava amb l’aval de la Universitat de València i de la Universitat d’Alacant.
Vicent Flor, director de la IAM, ha destacat la importància d’aquest ingrés perquè suposa “entrar en l’elit de les editorials universitàries i normalitzar el lloc que correspon ocupar a una entitat amb la importància i la història del Magnànim”. També ha assegurat que aquest fet “ajudarà a potenciar la vinculació de l’entitat amb el món universitari i permetrà la venda dels llibres en la UNE i en totes les llibreries universitàries”. La UNE agrupa a les editorials i els serveis de publicacions de les universitats i centres de recerca, amb l’objectiu d’afavorir la difusió, promoció i venda de les publicacions dels centres associats. Aquesta entitat també coordina i promou iniciatives de col·laboració i coedició entre centres i participa en iniciatives europees i internacionals en aquesta matèria. Formen part de la UNE les universitats més importants d’Espanya, entre elles la de València, la UPV, la d’Alacant i Jaume I de Castelló, així com els instituts científics de la rellevància del CSIC, el CIS o l’Institut d’Estudis Catalans.