La Diputació de València ha posat en marxa un programa formatiu a través del qual, coordinadors forestals del Consorci Provincial de Bombers instruiran a les brigades forestals de Divalterra, per a l’obertura de línies de defensa en incendis forestals.

En concret, aquestes jornades formatives se centren en l’organització del personal per a la construcció de línies de defensa, així com l’aplicació correcta dels diferents mètodes de treball en equip.

Per a això, es repassen els procediments de seguretat i s’incideix també en la planificació de cada actuació, ateses les diferents circumstàncies que es poden produir en un incendi forestal.

Les jornades comencen amb una xarrada, on es repassen els aspectes teòrics més importants, per a donar pas a continuació a la part pràctica, en la qual s’executa la línia de defensa mitjançant eina manual i mecànica –motoserres i desbrossadores-.

Línies de defensa

Les línies de defensa en incendis forestals es duen a terme mitjançant l’eliminació del combustible forestal fins al sòl mineral, creant així una discontinuïtat per a l’avanç del foc.

Per a l’execució d’aquests treballs, s’aplica del protocol OCELA, basat en els conceptes d’observació, comunicació, fuita, lloc segur i ancoratge.

Coordinació Divalterra-Consorci de Bombers

La posada en marxa d’aquest programa formatiu s’emmarca en la creixent coordinació entre les brigades forestals de Divalterra i el Consorci Provincial de Bombers de València, tots dos dependents de la Diputació de València.

En aquest sentit, existeix una Comissió de Seguiment de les Brigades Forestals, integrada pel Consorci Provincial de Bombers, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de València i la Direcció de Brigades Forestals de Divalterra, que és l’òrgan encarregat d’establir els criteris d’actuació de les brigades, així com la supervisió d’aquests.